โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายผู้นำ "คนดีในพระบารมีปกเกล้า" ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจัดกิจกรรมค่ายผู้นำ "คนดีในพระบารมีปกเกล้า" ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,19:08   อ่าน 358 ครั้ง