ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ท่านผู้อำนวยการ สันติพงศ์  ชินประดิษฐ  นำคณะครู บุคลากรโรงเรียน และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล  จากนั้นได้ประกอบพิิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2562,20:24   อ่าน 289 ครั้ง