โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ท่านผู้อำนวยการ สันติพงศ์  ชินประดิษฐ  นำคณะครู บุคลากรโรงเรียน และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล  จากนั้นได้ประกอบพิิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2562,20:24   อ่าน 521 ครั้ง