ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติตัวของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร
นักเรียนเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
1.แต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบของทางโรงเรียนให้เรียบร้อย
2.ทรงผมนักเรียนชายและหญิง ให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ไม่ย้อมสีผม
3.เข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธง เวลา 7.40 น. หากนักเรียนมาสายจะไม่ได้เข้าร่วมพิธี
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,11:04   อ่าน 524 ครั้ง