โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่จบการศึกษา

แนวทางการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่จบการศึกษา

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนที่ยังไม่ผ่าน https://drive.google.com/drive/folders/1TmmGi3WjRFLxoW8LOPzXn7kMvjc-46ug?usp=sharing

เบอร์ติดต่อนักเรียน https://drive.google.com/file/d/1QNN6zqgRmOCMkXn1BKicIoNGO5Qu4Tqs/view?usp=sharing
 
เบอร์ติดต่อครูประจำวิชา https://drive.google.com/file/d/1V-Tl0wO0FqYQxhyW7VShxa5B9gwJ0YQT/view?usp=sharing
 
 
 
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 1604 ครั้ง