โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 1 ก.ค. 2563 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

วันที่ 2 ก.ค. 2563 ปฐมนิเทศ ม.2 และ ม.5

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ปฐมนิเทศ ม.3 และ ม.6

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมา
1. ช้อน ส้อม และแก้วน้ำแบบใสหรือกระบอกน้ำแบบใส (ทุกระดับชั้น)

2. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน พร้อมที่กดเปลี่ยนซิมการ์ด โรงเรียนแจกซิมการ์ดสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่อั้นด้วยความเร็วสูงสุด 4G นาน 2 เดือน “เรียนออนไลน์ ห่างไกล โควิด” (ทุกคน)

3. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับ ม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่เสริมชั้นเรียน)

4. เตรียมข้อมูลสำหรับกรอกระบบ DMC2563 ให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยเฉพาะในกรอบสีแดง (สำหรับ ม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่เสริมชั้นเรียน)

5. เอกสารค้างส่งฝ่ายวิชาการ (สำหรับ ม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่เสริมชั้นเรียน)

6. ข้อมูลน้ำหนัก และส่วนสูง (ทุกระดับชั้น)

7. นักเรียนคนไหนยังไม่ได้รับหนังสือเรียน สามารถรับได้ในวันปฐมนิเทศ (ทุกระดับชั้น)

8. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ร.น.ป. (ถ้ายังไม่มีสามารถแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้)

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,08:09   อ่าน 478 ครั้ง