โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่านผู้อำนวยการบุษกร​ วิเศษสมบัติ​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง​ 4​ กลุ่มบริหาร​ เข้าร่วมติดตาม​ การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ "เห็ดหรรษา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน​ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต​ให้กับนักเรียน​ ให้มีความรู้ความเข้าใจ​ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต​ และการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ในการฝึกคิด​ ตัดสินใจ​ วางแผนการผลิต​ คำนวณต้นทุน​ กำไร​ ซื้อขายโดยยึดหลักคุณธรรม​ และเป็นพื้นฐานในการต่อยอดทำธุรกิจในอนาคตให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 1340 ครั้ง