ข่าวสารโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ http://www.rnp.ac.th/

ห้องเรียน ม.1
- ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (Gifted Science - Math Program)
- เน้นภาษาจีน (Intensive Chinese)
- เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Science - Math)
- เน้นภาษาอังกฤษ (Intensive English)
- เน้นวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี (Intensive Science - Technology)
- ห้องเรียนมาตรฐานสากล (World Class Program)

แผนการเรียน ม.4
- ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science - Math Talent Program)
- ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เทคโนโลยี (Tech Talent Program)
- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
- ภาษาจีน (Chinese Program)
- ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Program)
- ภาษาเกาหลี (Korean Program)
- พลศึกษา (Physical Education)
- ศิลปศึกษา (Art Education)
- การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism Management and Hotel)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 1181 ครั้ง