โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
เรื่อง การรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
เรื่อง การรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. กรณีนักเรียน ม.3 เดิม ประสงค์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  จะแจกเอกสารให้ในวันมอบตัวเข้า ม.4 (ตามที่ สพฐ. กำหนดใหม่ต่อไป)     
2. กรณีนักเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ ปพ.1 และ ปพ.2 ขอให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 
080-5994630 (ครูภาคภูมิ) หรือ 087-5671238 (ครูอรรถสิทธิ์) เพื่อรับเอกสาร หรือจัดส่งเอกสารให้นักเรียนทางไปรษณีย์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 794 ครั้ง