โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (รอบโควตา) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ให้นักเรียนมารายงานตัวและรับใบมอบตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำถ้านักเรียนไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,09:38   อ่าน 558 ครั้ง