ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกภาคสนามของ นศท. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์การกำลังสำรอง ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ โดยแบ่งตามระดับชั้นปี ดังนี้
นศท.ชาย ชั้นปี 2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 20 - 22 ม.ค. 2557
นศท.หญิง ชั้นปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 29 - 31 ม.ค. 2557
นศท.หญิง ชั้นปี 2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 10 - 12 ก.พ. 2557
นศท.ชาย ชั้นปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 17 - 21 ก.พ. 2557
โดยให้นักเรียนมาพร้อมกันที่จุดรวมพล บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี พุทธมณฑล ศาลายา 
ในเวลา 05.00 น.
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2557,09:18   อ่าน 1136 ครั้ง