โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การประชุมวิชาการเพิ่อนำเสนอ ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประเมินรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7-2564
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
รายงานสรุปโครงการ Microsoft Show Case School
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
ประชุมกลุ่มบริหาร
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้ารับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี และรับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
การส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6-2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประชุมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู เนื่องในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
โครงการพัฒนาข้าราการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยุคดิจิทัล
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64