โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
เข้าร่วมงาน Clean Energy Teacher for Change
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
พาน้องกลับมาเรียน
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการบุษกร วิเศษสมบัติ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวีญา นาคศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงาน 5 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 65
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 65
ร่วมชื่นชน ด.ช. พัชรพล ศรีวินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครบรอบ 43 ปี
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ร่วมชื่นชน ด.ช. พัชรพล ศรีวินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65