โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานร้อยรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน สพม.กท 1
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
มุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
รับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 65
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน สพม.กท 1 I-MAX SPORT FUTSAL LEAGUE U15
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมดูงานและประสานแผน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3-65
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนขับเคลื่อนอัตลักษณ์ "คนดีศรีราชวินิต"
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
กิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมุงกุฏ นักเรียนระดับชั้น ม.5
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และหล่อเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
พิธีสวดอภิธรรมศพ รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
มอบของที่ระลึก
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65