ข่าวสารโรงเรียน
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 126) 23 ม.ค. 66
กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) (อ่าน 101) 11 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสมาสต์ (อ่าน 143) 15 ธ.ค. 65
ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 227) 15 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 09 พ.ย. 65
กิจกรรมประกวดกระทงลอย (อ่าน 241) 03 พ.ย. 65
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ แจ้งกำหนดการดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (อ่าน 533) 10 ก.ย. 65
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 (อ่าน 408) 20 ส.ค. 65
เชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 468) 15 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ (อ่าน 375) 09 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 425) 02 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 827) 31 ก.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1443) 19 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (อ่าน 1387) 29 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำทุกคน เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 341) 17 มิ.ย. 65
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 472) 08 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 318) 04 มิ.ย. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 322) 04 มิ.ย. 65
มาตรการเรียน On-site เปิดเทอม 2565 (อ่าน 348) 16 พ.ค. 65
ร.น.ป. พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 743) 10 เม.ย. 65
ประกาศ ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สอบแก้ตัวครั้งที่ 2) (อ่าน 586) 14 มี.ค. 65
ประกาศ ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 485) 07 มี.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5 (อ่าน 1189) 16 ก.พ. 65
เปิดบ้านวิชาการราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ'64 (Open House Online) (อ่าน 555) 14 ก.พ. 65
ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 566) 09 ก.พ. 65
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (Infographic) (อ่าน 673) 08 ก.พ. 65
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1252) 05 ก.พ. 65
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 550) 02 ก.พ. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 679) 19 ม.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 631) 12 ม.ค. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 (อ่าน 714) 29 ธ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียนและรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 631) 17 ธ.ค. 64
ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 546) 13 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 A3 (อ่าน 506) 29 พ.ย. 64
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการฉีดวัคซีน (อ่าน 506) 17 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 และคัดกรอง ATK (SWAB) (อ่าน 548) 17 พ.ย. 64
แบบการประเมินคัดกรองผู้รับบริการก่อนให้บริการ ATK (อ่าน 663) 14 พ.ย. 64
แบบบันทึกตรวจคัดกรอง ATK (อ่าน 645) 14 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 997) 31 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 940) 31 ต.ค. 64
การรับวัคซีนไฟเซอร์ป้องกัน COVID-19 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 531) 17 ต.ค. 64
ปฏิทินดำเนินการปลายภาค (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 543) 27 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน Pfizer โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 528) 20 ก.ย. 64
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมกตัญญุตา กษิณาลัย มุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 487) 19 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 571) 09 ก.ย. 64
ประชุมผู้ปกครอง ครอบครัวราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 458) 18 ส.ค. 64
RNP ร่วมใจสร้างโลกใหม่สีเขียว (อ่าน 532) 18 ส.ค. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง (อ่าน 455) 13 ส.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 569) 26 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 397) 23 ก.ค. 64