โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ (อ่าน 1) 22 ก.พ. 64
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) (อ่าน 486) 21 ก.พ. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 533) 17 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5) (อ่าน 309) 09 ก.พ. 64
การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 102) 28 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 63) 28 ม.ค. 64
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 94) 20 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) (อ่าน 364) 04 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 309) 30 ธ.ค. 63
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 96) 24 ธ.ค. 63
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 103) 22 ธ.ค. 63
ประกาศให้นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร หยุดเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 105) 20 ธ.ค. 63
เรื่อง การรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 596) 28 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก​ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล 2 (อ่าน 921) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 400) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 523) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 464) 04 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 410) 17 ก.พ. 63
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ (อ่าน 1014) 27 มี.ค. 62
สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียน ปี 2562 (อ่าน 75) 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา (อ่าน 735) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 694) 14 ก.พ. 62
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 733) 30 ม.ค. 62
การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (อ่าน 14) 26 ต.ค. 61
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน (อ่าน 602) 26 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 826) 07 ก.ย. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 700) 21 ส.ค. 61
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (อ่าน 2054) 21 ส.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 1625) 13 ก.ค. 60
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1600) 15 มิ.ย. 60
การสร้างวินัยเชิงบวก (อ่าน 1777) 25 เม.ย. 59
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน (อ่าน 27505) 19 ต.ค. 58
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 2006) 02 ส.ค. 57