โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1469) 17 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 830) 17 พ.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์ (อ่าน 385) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (รอบโควตา) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 557) 07 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเสริมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 163) 04 พ.ค. 64
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 533) 30 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 146) 29 เม.ย. 64
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 157) 29 เม.ย. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 687) 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (อ่าน 286) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) และ ห้องเรียนภาษาจีน (อ่าน 253) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 257) 01 เม.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 134) 27 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) และ ห้องเรียนภาษาจีน (อ่าน 472) 24 มี.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) (อ่าน 147) 21 มี.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) (อ่าน 142) 15 มี.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 148) 07 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ (อ่าน 14) 22 ก.พ. 64
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) (อ่าน 787) 21 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5) (อ่าน 502) 09 ก.พ. 64
การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 244) 28 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 199) 28 ม.ค. 64
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 254) 20 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) (อ่าน 510) 04 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 437) 30 ธ.ค. 63
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 198) 24 ธ.ค. 63
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 209) 22 ธ.ค. 63
ประกาศให้นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร หยุดเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 216) 20 ธ.ค. 63
เรื่อง การรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 934) 28 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก​ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล 2 (อ่าน 1077) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 508) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 645) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 602) 04 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 517) 17 ก.พ. 63
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ (อ่าน 1140) 27 มี.ค. 62
สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียน ปี 2562 (อ่าน 78) 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา (อ่าน 825) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 827) 14 ก.พ. 62
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 816) 30 ม.ค. 62
การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (อ่าน 16) 26 ต.ค. 61